مقالات

تردید مربی قهرمان جهان

مروری بر چالشهای لوو برابر مکزیک دونده و با برنامه:
به گفته فرگوسن کلیدهر بازی در مصاحبه مربیان قبل از بازیست.
از مصاحبه لوو قبل از بازی می شد فهمید که نگرانی زیادی برای ترکیب تیم و استراتژی بازی وجود دارد،
تردید برای انتخاب نیروی جوانی یا تجربه،انگیزه یا ثبات،
خدیرا _ اوزیل یا گوندگان _گورتسکا؟
ازهمان ابتدای بازی ترس از باخت و عدم هماهنگی در ساق های آلمان ها موج میزد ،هرچه از بازی گذشت مکزیک با انگیزه و دونده مسلط تر شد و هافبک های آلمان،علی الخصوص خدیرا با توپ از دست دادن های متوالی پایه گذار ضد حملات و گل اول مکزیک شدند.
مکزیک به هدف رسیده بود و حالا وقت دفاع از اندوخته بود،انتظار حمله از آلمان می رفت اما نبود استراتژی مناسب،نبود وینگرهای کارامد وهافبک دفاعی که جلوی ضدحملات را بگیرد کار را سخت کرده بود.
توماس مولری که وظیفه پوشش دادن فضای خالی بدست آمده از حرکات مورب ورنر را داشت، فضایی بدست نیاورد; کم زهرترین مولر تاریخ.
دراکسلری که می بایست اورلبهای کنار خط را با پلاتنهارد و اوزیل انجام میداد،در وسط و پشت مهاجم دیده می شد و عملا عرض زمین از آلمان گرفته شد و کانالهای کناری ناکارآمد شده بودند.
تعویض‌ها نیز کاری از پیش نبردندو تعویض‌ به ظاهر جسورانه گومز با پلاتنهارد فقط تجمع آلمان ها را در یک سوم دفاعی مکزیک بیشتر کرد،فارغ از آنکه گومز آمده تا با سانترهای بازیکنان کناری تغذیه شود اما با وجود آمدن رویس قبل از گومز و یولیان برانت بعد از او باز هم کانال های کناری ضعیف بودند و توپی روی دروازها ارسال نشد و حتی دوندگی 11/8 کیلومتری کروس هم نبود یک هافبک دفاعی جنگنده و توپ گیر را جبران نکرد تا جلوی ضد حملات طوفانی مکزیک را بگیرد و دست آخر ژرمن ها با وجود موقعیت های نصفه نیمه با شکست زمین را ترک کردند.
حالا باید دید لوو کمال گرا و ایدالیسم در بازی های بعدی تصمیمات جدی در تغییر نگرش و ترکیب تیم و بازگرداندن روحیه برد به آلمان ها خواهد داشت.

نویسنده


Avatar